] luijk architecten [ 
luijk architecten
blaricum  hoog blaricum, 8 appartementen prins hendriklaan 9
......................

hoog blaricum, 8 appartementen prins hendriklaan 9
8 appartementen van gemiddeld 200 m2,  elk appartement is geheel naar eigen inzicht van de bewoners ingedeeld, (variant CPO)
8 woningvarianten met een zeer hoge mate van flexibiliteit,
opdrachtgever: smelan projectontwikkeling bv, soest 
ontwerp en uitwerking: albert luijk     status: opgeleverd eind 2017, begin 2018, gefaseerd in gebruik genomen. foto's: christiaan de bruijne.toelichting >>

collectief particulier opdrachtgeverschap (maximale invloed bewoners),
inpassing in landschappelijke bosrijke omgeving, variatie binnen de eenheid,
verschijningsvorm van een villa, 
vormconcept: drie rechthoekige volumes in twee bouwlagen met  haaksdaaroverheen twee in elkaar grijpende volumes, compositiereeks van fibonacci 1:2:3:5:8
appartementen afzonderlijk herkenbaar,
grote terrassen zuidzijde (min. 30 m2),
hoge mate van privacy op de terrassen door
overstekken en doorgetrokken wanden,
16 parkeerplaatsen in ondergrondse kelder, monolietgevel hoogwaardig stucwerk, dak in oxid koper, liftzuil van lichtgrijs HF gemeleerde strengperssteen luijks verband

 
 
luijk architecten
houten  nieuwbouw 14 klassige basisschool
..............

1475 m2, 13 lokalen + 1 speellokaal, opdrachtgever : educatis ism de johannes bogermanschool, status van het project : opgeleverd : juli 2013, 
foto's: christiaan de bruijnetoelichting >>

in de lengterichting is de heldere plattegrond opgebouwd uit 5 zones:
lokalenzone - werkplekkenzone/installatiezone - verkeerszone met werkpleinen - werkplekkenzone/installatiezone - lokalenzone

de bogermanschool is verplaatst van het oude dorp naar de weteringhoek, de nieuwe school ligt tussen de houtense wetering, een oud boerderijenlint en de bebouwing van de weteringhoek. aan de dorpszijde is de school 2,5 laag hoog, de bebouwing vloeit af naar beneden tot 1 laag hoogte aan de zijde van de houtense wetering.

de school is geheel up to date in duurzaamheid: volgens klasse B "frisse scholen", 30% lagere EPC, 195 zonnepanelen op het dak, warmtepompinstallatie, lage temperatuurverwarming, warmteterugwinning, sedumdak, indelingsflexibiliteit, hoge ruimten, acoustische spuitpleister, gescheiden installatiezones. het ontwerp- en bouwproces is lineair verlopen zonder bezuinigingsronde, binnen de planning en binnen het budget

 
 
luijk architecten
baarn  aanbouw aan villa
........

uitbreiding 40m2, opdrachtgevers: a en m de lint, opgeleverd eind 2012, aannemer bouwbedrijf eemnes ism bouwbedrijf van der wardt, foto's christiaan de bruijnetoelichting >>

Vanuit de woonkamer van de oorspronkelijke villa was de lange en mooie achtertuin niet zichtbaar.
Daarom is op het bestaande terras aan de zijkant van het huis deze aanbouw gerealiseerd.
uitgangspunt voor de architectuur was : licht, luchtig, transparant met behoud van enige privacy aan de voorzijde.
Het uitzicht op de tuin was leidend en de bestaande hoge ceder aan de zijkant moest gehandhaafd blijven.

De bestaande villa uit de jaren 60 is een ontwerp van joost geusebroek, die in de jaren 80 medewerker was aan de TH Delft. Als gevolg daarvan is de woning als voorbeeld opgenomen in een collegedictaat uit die tijd. Het ontwerp van de aanbouw is geinspireerd op vormgeving van de bestaande woning, maar toont toch een geheel eigen karakter.

 
 
luijk architecten
utrecht  nieuwbouw vso mytylschool ariane de ranitz
.......

VSO 22 lokalen ca 2300 m2, uitwerking 2018-2019.
SO 21 lokalen ca 2200 m2, uitwerking 2019-2020.toelichting >>

Op het ruime terrein van mytylschool ariane de ranitz wordt een nieuw schoolgebouw ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De huidge gebouwen zijn gedateerd, deels tijdelijk en grotendeels aan vervanging toe. De nieuwbouw komt aan de noordzijde van het terrein.
Vanwege efficientie en flexibiliteit sluit de nieuwbouw VSO aan op het bestaande SO gebouw
Zo kan de oude VSO school blijven functioneren tijdens de bouw en is noodbebouwing overbodig.
Na de nieuwbouw van het VSO zal het SO gebouw verbouwd en/of nieuw gebouwd worden.
Het Masterplan verbeeldt 3 fasen die in de komende jaren in samenwerking met de gemeente Utrecht wordt uitgewerkt.
 

 
 
luijk architecten
nijkerk  14 woningen CPO (collectief particulier oprdrachtgeverschap)
.

14 woningen, waar bij de start van het ontwerp de bewoners al bekend waren.
in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) heeft ons bureau intensief samengewerkt met de toekomstige bewoners wat leidde tot 14 unieke woningplattegronden, conform hun persoonlijke voorkeuren.
elk blok en elke woning is net even anders in verschijningsvorm.
wel is er één familie ontstaan, de volgende thema's komen in alle woningen consequent terug:
alle woningen hebben: 
- dezelfde kaphelling
- dezelfde kleur en vorm van de dakpannen
- dezelfde maat en kleur van de zonnepanelen
en verder:
- de entree en de trap zijn zoveel mogelijk buiten de woonzone geplaatst, zodat keuken en woonkamer binnen het hoofdvolume zoveel mogelijk ruimte krijgt en mooi ruim in elkaar overlopen (geen last van "instekende" hal)
- er is hoog ingezet op duurzaamheid, alle woningen worden opgeleverd met EPC=0, dmv electrische verwarming, warmtepompen (meeste woningen geen gas), voldoende zonnepanelen voor eigen electragebruik, lage temperartuurverwarming, hoge isolatiewaarden (400mm dikke gevels), hoge luchtdichtheid.
 toelichting >>

14 woningen,
onderverdeeld in 3 middenwoningen, 6 hoekwoningen, 2 tweekappers, 1 vrijstaande woning.
gebouwd door bouwbedrijf van Driesten Harskamp, oplevering oktober 2018.

 
 
luijk architecten
soest  2 winkels 5 appartementen
.

2 winkels (360 m2 en 120 m2)  5 appartementen ca 180 m2 BVO, de bouw is gestart, oplevering eind 2016toelichting >>

Op de markante hoek van de van Weedestraat en de Stadhouderslaan wordt een nieuwe "poort" gecreeerd naar het winkelgebied van de van Weedestraat.
Deze hoek correspondeert op twee manier met zijn context, de winkel buigt de hoek om naar de Stadhouderslaan met optimaal zicht overhoeks in de etalage. De appartementen volgen de knik in de weg die aan de andere zijde van de Stadhouderslaan zijn vervolg krijgt. Het overstek op de hoek maakt deze beide bewegingen zichtbaar.
Door het nieuwe pand ontstaat een vernauwing die de poort tussen polder en winkelgebied versterkt
De luchtige open hoeken van de balkons nuanceren de massiviteit van het bouwblok.
Door twee kleuren metselwerk wordt het project opgedeeld in twee "panden" en sluit het aan bij de kleinschaligheid van de oude winkelpanden, zoals die vroeger gegroeid zijn aan de oude provinciale weg.
 

 
 
luijk architecten
kesteren  verbouwing notariskantoor
......

oppervlakte: ca 300 m2, opgeleverd maart 2011, snelle bouwtijd van 2 maanden,
opdrachtgever: rijnsprong bv, dhr. w. frentz in samenwerking met lemstra notariskantoor,
uitvoering: bouwbedrijf tollenaar opheusdentoelichting >>

op de plek waar eerst een voormalige school gevestigd was, is sinds 1 maart "lemstra notariskantoor" gevestigd.
op foto 6 is de oude situatie zichtbaar, terwijl de overige foto's de nieuwe situatie weergeven.
binnen twee maanden heeft bouwbedrijf Tollenaar dit pand (ca 300 m2) omgebouwd tot wat het nu is.
er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande structuur om de kosten laag te houden en de bouwtijd kort.
 

 
 
luijk architecten
elshout  7 woningen
.........

7 woningen van ca 280 m3,   opdrachtgever smt vastgoed, 's hertogenbosch    status: gereed, opgeleverd : juni 2012
ontwerp: martin groenesteijn en albert luijk (glsa) toelichting >>

stedenbouwkundige context:
kleinschaligheid,
dorps karakter,
orthogonale vormentaal volgt uit bestemmingsplanbeperkingen,
programma:
de woningen worden aanpasbaar gebouwd dus ook voor senioren,
flexibiliteit in woonprogramma
 

 
 
luijk architecten
baarn  uitbreiding inproba
......

uitbreiding 3200 m2, verbouwing 3000 m2, status : opgeleverd begin 2015, opdrachtgever : Inproba bvtoelichting >>

De productiecapaciteit bij Inproba wordt fors uitgebreid met de aankoop van het naastgelegen pand en de nieuwbouw die daartussen geraliseerd wordt.
De in het oog springende loopbrug vormt letterlijk en figuurlijk de verbindende schakel tussen de drie panden en biedt zicht op de interne en externe bedrijfsprocessen.

 
 
luijk architecten
blaricum  staalconstructiebedrijf van den Bergh
...

1800 m2 bedrijfshal, 200 m2 kantoor, opdrachtgever : staalconstructiebedrijf van den Bergh, Blaricum, status: definitief ontwerp, ontwerp albert luijk i.s.m. martin groenesteijn (GLSA)toelichting >>

Staalconstructiebedrijf van den Bergh verplaatst van het oude dorp van Blaricum naar het nieuwe bedrijventerrein op de Blaricummermeent aan de A27. Een bedrijventerrein met hoge ambities in vormgeving en stedenbouwkundige kwalliteit.
 

 
 
luijk architecten
soest  uitbreiding ichthuskerk
......

uitbreiding ca 200 m2, verbouwing ca 100 m2, opdrachtgever: hersteld hervormde gemeente van soest ism hervormd gereformeerde evangelisatievereniging,
status: opgeleverd, geopend op 3 september 2011toelichting >>

elementen uit de bestaande kerk vormen aanleidingen voor het ontwerp van de nieuwbouw; dakhelling, eenvoud van opzet, de bestaande klok op het dak wordt verplaatst naar de nieuwe klokkentoren, waarmee de kerk een markant nieuw gezicht krijgt.
het oude en nieuwe gebouw grijpen als twee handen in elkaar.
de uitbreiding omvat :
uitbreiding vergaderruimten, vergroting intern verkeersgebied, realisatie binnen"plein" als plek voor ontmoeting en tbv betere doorstroming, gekoppeld aan een tweede uitgang, vernieuwen van sanitaire voorzieningen, integreren van de fietsenstalling, die zodanig is uitgevoerd dat hij eenvoudig bij de kerk gevoegd kan worden als uitbreiding van de binnenruimte in de toekomst

 
 
luijk architecten
nijkerk  uitbreiding kerkgebouw
..........

oppervlakte: uitbreiding bijgebouw van 75m2 naar 315 m2, opgeleverd: maart 2009
opdrachtgever: kerkenraad gereformeerde gemeente nijkerk
 toelichting >>

tweezijdige orientatie van het gebouw,
flexibiliteit in gebruik,
optimaal benutten van het kleine terrein
samenhangende aansluiting van de uitbreiding op de eenvoudige hoofdvorm

tegen de rechthoekige basisvorm van de bestaande kerkzaal wordt het nieuwe L-vormige bouwdeel sterk vergroot.
belangrijk uitgangspunt was dat de toegevoegde zaalruimte aan de oostkant bij de kerkzaal getrokken kan worden.

 
 
luijk architecten
soest  nieuwbouw woning buitengebied
....

volume: ca 1300 m3,   opdrachtgevers: r. libbenga / e. stuivenberg,   opgeleverd: juni 2010
aannemer: arjen sneeptoelichting >>

relatie met het omringende landschap door middel van overgangen:
veranda, overstekken, kolommenzone,
uitzicht, transparantie,
 daglichtvlakken en -stroken

eenvoudige hoofdvorm
conform voormalige woning,
natuurlijke materialen,
duurzame installaties (o.a. warmtepomp)
mee-ontworpen meubilair

 
 
luijk architecten
utrecht  12 appartementen
......

12 startersappartementen van gemiddeld 55 m2  opdrachtgever: van zoelen projectontwikkeling bv, utrecht 
status: definitief ontwerp, start bouw 1e helft 2012toelichting >>

contextualiteit komt tot uiting in
bijzondere hoeklocatie,
kruising landschap / stad,
parkzone / ontsluitingsroute,
dit leidt tot: overgang schaalsprong,
karakteristieke hoekoplossing komt voort uit de context,
directe relatie met aangrenzende bebouwing (nieuw+oud),
benutting van de locatie op het scherpst van de snede,
dubbelzinnige relatie woningen-parkzone +
uitzicht kopwoning-amsterdamrijnkanaal.

 
 
luijk architecten
zevenaar  brede school Groot Holthuizen
......

oppervlakte: bvo 4200 m2, opdrachtgever: gemeente zevenaar, meervoudige opdracht i.s.m. matrix bouw en ontwikkeling,
ontwerp: albert luijk i.s.m. martin groenesteijn (glsa)toelichting >>

de (geabstraheerde) vormgeving sluit aan op de typologie uit de directe omgeving: boerderijbebouwing.
het hoofdgebouw wordt zo compact mogelijk ontworpen,
gevolg: gunstige bruto-netto factor.

de brede school is opgezet volgens het campusmodel met 2 basisscholen,
1 kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang en een gymzaal
uitgangspunt is dat elke functie zijn eigen plek heeft binnen het grote geheel en dus zowel gemeenschappelijk als separaat kan functioneren.

 
 
luijk architecten
baarn  7 appartementen
...

7 nieuwe appartementen met kelder in aansluiting op 1 te handhaven/verbouwen woning
opdrachtgevers dhr. h. en j. heimensen / dhr. b nagelmaker
voorontwerp door albert luijk bij trimensi architecten, definitief ontwerp door luijk architectentoelichting >>

molenwiekmodel (2x) zorgt voor passende aansluiting op bestaande
en te handhaven bebouwing
en zorgt tegelijk ook voor diversiteit in het (van zichzelf al wisselende) straatbeeld.
tevens ontstaat door het concept van de molenwiek een vanzelfsprekend verschil tussen voorzijde en achterzijde
de materialisatie is een synthese tussen conformisme en eigenzinnigheid
zodat het plan zich voegt in de straat,
maar ook zijn eigen karakter toont

parkeren vindt plaats op eigen terrein
in de binnenhof

 
 
luijk architecten
almere  70 appartementen CPO
......

onderzoeksopdracht t.b.v. 70 appartementen van diverse grootte, 70 woningtypes door bewoners samen te stellen met eigen indelingen op basis van modulaire maatvoering,
opdrachtgever: stawon, 2007-2008    ontwerp: albert luijk i.s.m. karen heijnetoelichting >>

collectief particulier opdrachtgeverschap in gestapelde woonvorm,
gemeenschappelijkheid versus diversiteit,
indelingsvrijheid door modulair maatsysteem,
begane grond: commerciële dienstverlening/gemeenschappelijke functies,
1e, 2e, 3e verdieping: gestapeld parkeren binnen groene omhulling,
overige verdiepingen: vrij indeelbare woningen,
dus 70 woningvarianten

 
 
luijk architecten
boskoop  stedenbouwkundig onderzoek brede school
....

opdrachtgever gemeente boskoop, 2007-2008toelichting >>

2 locaties,
3 scholen,
1 kerk,
16 appartementen,
openbare ruimte,

 
 
luijk architecten
lage vuursche  verbouwing vakantiewoning
.......

vakantiewoning 100 m2,   opdrachtgevers herman en corrie van musscher,  opgeleverd 2009toelichting >>

verbouwing vakantiewoning,
creatie van transparantie, uitzicht,
het bos wordt maximaal ervaren
intern : oude binnenwanden weggebroken ten gunste van vloeiende ruimte,

contrast:
entreezijde - tuinzijde : gesloten - open --